szukaj:
home
|
zadaj pytanie
|
mapa strony
|
kontakt
|
EN
90-519 Łódź ul. Gdańska 121
e-mail:

Zapraszamy do składania ofert sprzedaży 3 oryginalnych tonerów do drukarki Kyocera Fs-1920.

Zaproszenie do składania ofert na usługę ekspercką związaną z opracowaniem hipotez dotyczących budowy scenariuszy przyszłego rozwoju regionów: łódzkiego, śląskiego oraz podlaskiego w ramach przedsięwzięcia „Narodowy Program Foresight- wdrożenie wyników”.

 

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie obsługi cateringowej.

pobierz

Zaproszenie do składania ofert na usługę ekspercką związaną z opracowaniem map technologii na potrzeby regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego.

Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym realizuje "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników". Projekt ten obejmuje, między innymi, zadania związane z:

Zaproszenie do składania ofert na usługę opracowania mapy głównych powiązań między dziedzinami nauki i działami gospodarki poprzez obszary wysokich i średnio-wysokich technologii na przykładzie inteligentnej specjalizacji województwa łódzkiego w ramach przedsięwzięcia „Narodowy Program Foresight- wdrożenie wyników”.

Zaproszenie do składania odnośnie wykonania usługi polegającej na dokonaniu oceny i zasięgnięciu przez Zespół Projektowy opinii ekspertów na temat przygotowanych przez Zespół narzędzia metodycznego, którego celem jest weryfikacja założeń narzędzi służących weryfikacji danych o potencjale kierunków badań naukowych, technologii i obszarów technologicznych.

Zaproszenie do składania odnośnie wykonania usługi polegającej na dokonaniu oceny i zasięgnięciu przez Zespół Projektowy opinii ekspertów na temat przygotowanych przez Zespół projektu narzędzia metodycznego, którego celem jest weryfikacja założeń analizy systemowej.

Zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia oceny, (weryfikacji) eksperckiej, założeń analizy systemowej oraz mechanizmu weryfikacji danych.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Utkajmy przyszłość...”, będącej podsumowaniem projektu "Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski". Konferencja odbędzie się 18 czerwca 2013 r w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie.

WAŻNE DLA GOSPODARKI
GALERIA
NASZYM ZDANIEM

Wyzwania szybko zmieniającego się, konkurencyjnego świata wymagają nie tylko zmian w podejściu do zarządzania, ale też nowego modelu przywództwa.